Ban Tôn giáo Chính phủ chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Ngày 5/11, tại Hà Nội, Thứ trưởng Nội vụ Vũ Chiến Thắng cùng đoàn đại biểu đã đến thăm, chúc mừng Trung ương Giáo...

Trang trọng Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN

Đúng 8h sáng, Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN đã long trọng diễn ra theo hình thức trực tuyến, tham dự...

Pháp hội Viên Minh và việc in khắc tác phẩm Phật tổ Tam kinh

Tóm tắt Nhân mùa hạ an cư năm 2016, Tăng ni thành phố Hà Nội, giảng bộ Phật tổ tam kinh, đây là tác phẩm...

Hồi ký về Đức Pháp chủ Đệ tam Thích Phổ Tuệ

Duyên khởi Viên Minh, đầu năm 2001. Tác giả được trải nghiệm đời sống tu học tại chùa Ráng. Thời gian trôi qua vừa tròn...

Thiền sư Vô Ngôn Thông

Vô Ngôn Thông là một vị sư người Trung Quốc, nhưng có công truyền bá Phật giáo vào Việt Nam. Sư đến Việt Nam...

Ký sự tang lễ Đức Đệ tam Pháp Chủ Thích Phổ Tuệ tại chùa...

Cụ ơi, vậy là sáng mai chúng con phải đưa tiễn cụ vào đất mẹ rồi. Mấy ngày qua, các đoàn của Đảng, Chính...

Khoa thỉnh Đại lão Hòa thượng Đệ tam Pháp chủ

Rừng thiền trầm thủy hương xông, Chiên đàn tuệ uyển vun trồng công lao. Vót hình cây có giới đao, Lò lòng khói tỏa ngạt ngào kính...

Lời ai điếu Hòa thượng Đệ tam Pháp chủ

Than ôi! Vô thường là lẽ thường, Đức Thế Tôn tịch diệt Song Lâm Tịch diệt nào có diệt, Ngài Đạt Ma còn quảy gót về...

Bài xem nhiều