Trong một nắm tay

Thế nào thì được gọi là một "nguyên lý cốt tủy của đạo Phật"?  Tôi nghĩ, trước nhất nguyên lý ấy phải chuyển hóa được khổ đau (dukkha), và thứ hai, nó phải có một luận lý mà ai cũng có thể tự mình chứng nghiệm được mà không cần phải tin vào kẻ khác.

Ngũ dục

Nhục dục là từ ám chỉ sự ham muốn trong sắc, thanh, hương, vị, xúc (ngũ dục) nói chung, nhưng người ta thường hiểu...

Dâng y Kathina

Y Kathina, Hán ngữ phiên âm Ca hi na y, Ca khích na y; dịch nghĩa là Kiên y, Công đức y, Thưởng thiện phạt ác y, Nan hoạt y, Ấm phú y… Trong đó, Công đức y được sử dụng phổ biến hơn cả. Theo các nhà Luật học, Kathina trong Phạn ngữ, có nguyên nghĩa là loại vải thô cứng được dùng làm chất liệu may y (Thích Trí Thủ, Yết ma yếu chỉ).

Tâm & Thức

Tôi đã đọc khá nhiều kinh sách Phật giáo có nói đến rất nhiều loại tâm nhưng thật sự vẫn chưa hiểu được tâm là gì? Tâm khác với thức ở những điểm nào?

Quá trình nhập thai, Trụ thai và xuất thai

A. DẪN NHẬP. Sau khi mạng chung, chúng sanh tùy theo nghiệp lực thiện hay ác lúc sanh tiền đã tác tạo, mà tái sanh...

Tịnh độ tông – Pháp môn niệm Phật

Ngày nay ở nước ta, phần đông chúng Phật tử thường tu tập theo Tịnh độ tông – Pháp môn niệm Phật. Tuy nhiên, để hiểu rõ yếu chỉ của pháp môn này là điều không đơn giản, trong khi điều đó là hết sức quan trọng, có tính quyết định đến thành tựu tu tập. Để đáp ứng nhu cầu đó, chúng tôi đã  kính mời Hoà thượng Thích Phổ Tuệ viết bài giải đáp. Hoà thượng đã hoan hỉ nhận lời. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bài viết đó.

Ta đang làm gì đời ta?

Không thể nói hết về nhân quả vì nhân quả là tất cả đời sống trước mắt, quá khứ và tương lai. Học hỏi nơi đời sống là học hỏi nhân quả nơi đời sống. Sống là tác động lên hệ thống nhân quả của cá nhân và xã hội theo chiều hướng tốt hơn, đúng hơn và đẹp hơn.

Nhân quả và Nghiệp báo

Nói đến đạo Phật là nói đến nhân quả nghiệp báo. Đó là khía cạnh nhân sinh quan đặc biệt của đạo Phật, là một cái nhìn hết sức nhân bản về con người mà từ đó có thể thiết lập một nền đạo đức vững chắc cho đời sống con người và có khả năng phát triển nhân cách con người lên đến hoàn mãn.

Người cư sĩ gương mẫu

Chúng đệ tử của Phật gồm hai thành phần chính yếu là người xuất gia và người cư sĩ Phật tử. Không riêng gì người xuất gia, người cư sĩ Phật tử cũng đóng góp một vai trò quan trọng trong đời sống tu học và hộ trì Chánh pháp. Một thời đại Phật pháp hưng thịnh thì số lượng người cư sĩ Phật tử phát triển đông đảo. Một quốc gia được gọi là quốc giáo thì dân số theo đạo Phật quyết định tiêu chuẩn đó.

Luân hồi trong kinh Pháp cú

Từ xưa đến nay người ta thường thắc mắc về vấn đề mất còn, sống chết. Có hai thuyết làm cho người ta chú...

Bài xem nhiều