Một số hình ảnh về Trưởng Lão HT Thích Tánh Hải

TRƯỞNG LÃO Hoà Thượng Thích Tánh Hải Tân viên tịch Do niên cao lạp trưởng, Trưởng lão Hòa thượng đã thuận...

Trí Quang – Người con của mẹ, người hùng của chính ngài, bậc Thượng...

Đọc Trí Quang Tự Truyện, chúng ta thấy tình Mẹ như là một hạnh nguyện Bồ Tát để Ôn thành bậc Cao Tăng. Mẹ...

Tưởng niệm công đức của một vị đại Bồ tát Thích Trí Quang

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo-Sư A-Di-Đà Phật Thắm thoát đã trải qua năm mươi năm xa quê...

Ảnh thờ Trưởng lão HT Thích Trí Quang độ phân giải cao

Link tải: https://drive.google.com/file/d/1vHMSpKHZbUTJLun6_BcK3yV2TlS3K-9n/ Võ Văn Tường

Thầy Trí Quang – Một trang lịch sử

(Thầy tôi, Trưởng lão Hòa Thượng Thích Trí Quang, vừa thị tịch hôm qua, 8-11-2019. Di huấn để lại: không bàn thờ, không bát...

Xá-lợi Ôn đã về đến Già Lam

Hôm qua giờ tôi muốn viết về xá-lợi của Ôn nhưng lòng vẫn còn chút băn khoăn, vì rằng Ôn được thiêu bằng củi...

Trưởng lão HT Thích Trí Quang – Bậc đại trí đầy dung dị

Thành tâm kính lễ Đại Lão Hoà Thượng Thích Trí Quang Con người của Dân Tộc & Đạo Pháp, tân viên tịch Còn đâu nữa...

Tiếng nói của tư liệu về Hòa thượng Thích Trí Quang

Một số tư liệu, kinh sách liên quan đến hành trạng của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quang do Thư viên Huệ Quang...

Tôn kính bậc đáng kính – Trưởng lão HT Thích Trí Quang

May mắn trong thời gian công tác trong Ban Văn hoá Trung ương Giáo hội, anh em tôi thỉnh thoảng được nghe Hoà thượng...

Trí Quang tự truyện (tiểu sử tự ghi)

Truyện của tôi không đáng gì mà phải ghi. Chỉ vì truyện ấy, hơn vài thập kỷ trước thập kỷ 2530 (1975-1985), có liên...

Bài xem nhiều